घराचा पाया भरतांना तो दिसला मला माझ्याकडे येतांना… येताच म्हणाला, मी वास्तुशास्त्र जाणतो.. कुठे बेड, कुठे हाॅल…. कुठे किचन असावं सांगतो.. शास्त्र माझे सर्व काहीपुढे वाचा »»»

जाग येता पहिल्या प्रहरी हळुवार डोळे उघडावे… १ मग पाहून हातांकडे  कुलदेवतेला स्मरावे… २ अंथरुणातून उठताक्षणी धरतीला नमावे… ३ ध्यानस्थ होऊ भगवंताला आठवावे… ४ सर्व आन्हिके झाल्यावर देवाचरणी बसावे…पुढे वाचा »»»

एका जंगलात एक कावळा रहात होता. आपला दिवस आनंदाने आणि सुखाने घालवत तो आयुष्य काढत होता. आपण अत्यंत सुखी आहोत अस त्याला वाटायचं आणि त्याचपुढे वाचा »»»