एकदा काही लोकांचा समूह चालत चालत पर्यटनाला निघाला. वाटेत त्यांना एक अंधारी बोगदा लागला. त्यांना त्या बोगद्यात  काहीच दिसत नव्हते. त्या लोकांच्या पायाला काही खडे टोचू लागले.पुढे वाचा »»»