नवऱ्याने बायकोची टिंगल टवाळी करू नये पुण्य नाही जमलं तर पाप तरी करू नये नाव ठेवायला काय लागतं आदर करायला शिका पसारा करण्यापेक्षा घर आवरायलापुढे वाचा »»»