आज कचरा गाडी आली तेव्हा अगदी गेटजवळ थांबली, एरवी गेट पासुन रोडपर्यंत येवुन कचरा टाके पर्यंत न थांबता पुढे निघून जाणारा बेडर ड्राइवर आणि मागुनपुढे वाचा »»»