शब्दांनीच शिकवलय पडता पडता सावरायला, शब्दांनीच शिकवलय रडता रडता हसायला, शब्दांमुळेच होतो एखाद्याचा घात आणि शब्दांमुळेच मिळते एखाद्याची आयुष्यभर साथ शब्दांमुळेच जुळतात मनामनाच्या तारा आणिपुढे वाचा »»»

घासावा शब्द | तासावा शब्द | तोलावा शब्द | ………..बोलण्या पूर्वी || शब्द हेचि कातर | शब्द सुईदोरा | बेतावेत शब्द | ………….शास्त्राधारे || बोलावेपुढे वाचा »»»