वेळ..सकाळचे सहा….  धावता पाळता सिंघम स्टाइल मधे  सुटलेली म्हसवड ची बस पकडली….  विंडो सीट वर बसून, तिकीट काढून  झाल्यावर जी डुलकी लागली, ती संपली जेव्हापुढे वाचा »»»

रेल्वे स्टेशनच्या जवळ सायकल लावण्यासाठी जागा होती. ३० रुपये महिन्याला द्यावे लागायचे. तिथे सायकलींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक म्हातारी बाई बसलेली असायची. चार बांबू लावून वरपुढे वाचा »»»