आयुष्यात स्वतःची एक,मैत्रीण असावी.” कुठलाही शिष्ठपणा न करता, दिलखुलास असावी, पळस पानी थेम्बा सारखी,ती नितळ असावी; जी कायम अबोध बालका सारखी,हसत असावी, आयुष्यात स्वतःची,एक मैत्रीणपुढे वाचा »»»