पोटी एक मुलगी जरूर असावी… तीच्या जन्मावर आनंदाने बर्फी वाटण्यासाठी … पोटी एक मुलगी जरूर असावी… बेटी धनाची पेटी, असे बाबाला गर्वाने म्हणण्यासाठी … पोटीपुढे वाचा »»»

ती बिनधास्त आहे, तिच्या कर्तुत्वावर ती निर्धास्त आहे. लढेल कोणत्याही संकटांशी, इतकं तिच्यात धारिष्ट्य आहे. ती बिनधास्त आहे. तिचे विचार नवीन आहेत, तिच्या कल्पनाही नवीनपुढे वाचा »»»