मित्र कोण आणि शत्रू कोण गणित साधे कळले नाही.. नाही भेटला कोण असा ज्याने मला छळले नाही… सुगंध सारा वाटीत गेलो मी कधीच दरवळलो नाही..पुढे वाचा »»»