घराचा पाया भरतांना तो दिसला मला माझ्याकडे येतांना… येताच म्हणाला, मी वास्तुशास्त्र जाणतो.. कुठे बेड, कुठे हाॅल…. कुठे किचन असावं सांगतो.. शास्त्र माझे सर्व काहीपुढे वाचा »»»