चैत्र नेसतो सतरा साड्या वैशाख ओढतो व-हाडाच्या गाड्या ज्येष्ठ बसतो पेरित शेती आषाढ धरतो छत्री वरती श्रावण लोळे गवतावरती भाद्रपद गातो गणेश महती आश्विन कापतोपुढे वाचा »»»