पदर काय जादुई शब्द आहे हो मराठीतला ! काना नाही, मात्रा नाही, वेलांटी नाही, अनुस्वार नाही. एक सरळ तीन अक्षरी शब्द. पण केवढं विश्‍व सामावलेलंपुढे वाचा »»»

नवऱ्याने बायकोची टिंगल टवाळी करू नये पुण्य नाही जमलं तर पाप तरी करू नये नाव ठेवायला काय लागतं आदर करायला शिका पसारा करण्यापेक्षा घर आवरायलापुढे वाचा »»»

तिचं आपल्या आयुष्यात येणं किती किती सुखद असतं या नात्याला श्वासाशिवाय दुसरं कुठलंच नाव नसतं एका सुंदर क्षणी आपल्या घरामध्ये येते “ती” तिचं अख्खं आयुष्यचपुढे वाचा »»»