अजूनही वाटतं बसलाय देव घेऊन पाप पुण्याचा घडा, आई सांगते तसं लक्ष ठेऊन टाकतोय त्यात खडा. जेव्हा जेव्हा व्हायची भांडणं आम्हा भावंडात, आई म्हणायची अरेपुढे वाचा »»»

पोरीची पसंती आली की बापाचं काळीज धडधडतं चिमणी घरटं सोडणार म्हणून आतल्या आत खूप रडतं हसरे खेळकर बाबा एकदम धीर गंभीर दिसू लागतात पोरीला पाणीपुढे वाचा »»»

बाप आणि लेक हे नाते शब्दांत मांडणे कठीण.. बाबा हा शहाळ्यासारखा असतो … बाहेरून कितीही कठोर असला तरी …. आतून मात्र नितळ आणि मधुर पाण्याचापुढे वाचा »»»