जय आध्या शक्ति माँ जय आध्या शक्ति अखंड ब्रह्माण्ड निपाव्या (२) पड़वे पंडित माँ ॐ जयो जयो माँ जगदंबे ||१|| द्वितीया बे स्वरुप शिवशक्ति जाणुपुढे वाचा »»»

इटा-पिटाचा जोगवा | यागो बायानो दरबारी | मला जाईचं दुरवरी | तुळजापूरच्या बाजारी | तुळजापुरी जाईन , आईला पाट घेईन | आईला पाटावर बसविन गंपुढे वाचा »»»