प्रत्येक घराला एक वाट पाहणार दार असतं। खरच सांगतो त्या दाराच नाव आई असतं। उबदार विसाव्याचं ते एकमेव स्थान असतं। प्रत्येक घराला एक वाट पाहणारपुढे वाचा »»»