ज्याप्रमाणे मेंदू कधी कधी गंडतो त्याचप्रमाणे स्मार्टफोन्सही अनेकदा हँग होतात. आणि हा अनुभव बहुतांश कंपन्यांच्या स्मार्टफोन्सच्या बाबतीत येतो. काही काम करीत असताना फोन हँग होणं,पुढे वाचा »»»