ज्या घरांत ग्रंथ नाहीत., त्या घरांत शांत नाही. ज्या घरांत पूजा नाही, त्या घरांत मजा नाही. ज्या घरांत ध्यान नाही, त्या घरांत ज्ञान नाही. ज्यापुढे वाचा »»»