लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी जाहलो खरेच धन्य ऎकतो मराठी धर्म पंथ जात एक जानतो मराठी ऎवढ्या जगात माय मानतो मराठी बोलतो मराठी ऎकतो मराठीपुढे वाचा »»»

निर्णय चुकतात आयुष्यातले आणि आयुष्य चुकत जाते.. प्रश्न कधी-कधी कळत नाहीत आणि उत्तर चुकत जाते.. सोडवताना वाटतं सुटत गेला गुंता.. पण प्रत्येक वेळी नवनवीन गाठपुढे वाचा »»»

घरटे उडते वादळात बिळा, वारूळात पाणी शिरते कोणती मुंगी ? कोणतं पाखरू ? म्हणून आत्महत्या करते ? प्रतिकुल परिस्थितीत ही वाघ लाचारीने जगत नाही शिकारपुढे वाचा »»»