*कुणाला आपला कंटाळा येईल*  *इतकं जवळ जाऊ नये .* *चांगुलपणाचे ओझे वाटेल* *इतके चांगले वागू नये .* *कुणाला गरज नसेल आपली* *तिथे रेंगाळत राहू नये.*पुढे वाचा »»»

घराचा पाया भरतांना तो दिसला मला माझ्याकडे येतांना… येताच म्हणाला, मी वास्तुशास्त्र जाणतो.. कुठे बेड, कुठे हाॅल…. कुठे किचन असावं सांगतो.. शास्त्र माझे सर्व काहीपुढे वाचा »»»