काहीच बोलता न येणारी बाळंबोलायला शिकतातबोलायला शिकवलेल्या आईलाकधी कधी खूप खूप बोलतात मान्य आहे पहिला संघर्षआईशीच असतोबोलताना , तिच्या भावनांचा अर्थसमजून का घ्यायचा नसतो ?पुढे वाचा »»»

साहेब ! कुरिअर आहे. नोकराने हातात कुरिअरचे लहान खोके दिले, त्याला रिसीट सही करून दिली. कोणाचे आहे रे कुरिअर, अंजली माझ्या पत्नीने हॉल मध्ये येतपुढे वाचा »»»

आई म्हणायची ‘श्री’ लिहावे नव्या पानावरती, वापरावी नवी वस्तू, कुंकू लावल्या वरती. आई म्हणायची संध्याकाळची, झोपी जातात झाडे, अजून फुलं तोडायला हात होत नाहीत पुढे.पुढे वाचा »»»