‘अहंकाराच्या’ धुंदीत ‘जगण्याच्या’ वाटेवरुन चालताना ‘सुखदुःखाचे’ घाट उतरून मी जेव्हां ‘सन्मार्गावरुन’ आलो  तेव्हा ‘ग्रंथांच्या’ झाड़ातुन वाळलेल्या रसांचे दोन ओघळ पाहिले मी,  शेवटी पाने म्हणाली ‘शांतिरस’पुढे वाचा »»»

बोधकथा कोर्टात न्यायाधिशाने  एका मुलीला सांगीतले तु सासरी नांदायला जा, त्यावर उत्तर देताना मुलगी म्हटली साहेब एखाद्याला कारल्याची भाजी जर आवडत नसेल तर ती कापुढे वाचा »»»

*कुणाला आपला कंटाळा येईल*  *इतकं जवळ जाऊ नये .* *चांगुलपणाचे ओझे वाटेल* *इतके चांगले वागू नये .* *कुणाला गरज नसेल आपली* *तिथे रेंगाळत राहू नये.*पुढे वाचा »»»