परस्परांकडुन अपेक्षांचे ओझे नसलेले एकमेव नाते म्हणजे आजी-आजोबा आणि नातवंड. बोनस म्हणून पदरात पडलेल्या या अनोख्या व निर्व्याज प्रेमाच्या नात्यासंबंधी सर्व भाषांच्या साहित्यात उल्लेख आढळतोपुढे वाचा »»»

आज कचरा गाडी आली तेव्हा अगदी गेटजवळ थांबली, एरवी गेट पासुन रोडपर्यंत येवुन कचरा टाके पर्यंत न थांबता पुढे निघून जाणारा बेडर ड्राइवर आणि मागुनपुढे वाचा »»»

सांप्रत काळात भारत देशात डाएट नावाच्या फॅडने किंवा स्टाईलने भात किंवा तांदूळ ह्या आपल्या लाडक्या आणि आवडत्या अशा पदार्थावर फार मोठी कुरघोडी करायला घेतलेली आहे.विकेटपुढे वाचा »»»