रोजची कितीही धावपळ असेल, श्रम असतील तरी व्यायामासाठी वेगळा वेळ द्यायलाच हवा. व्यायाम ही कायम करायची गोष्ट आहे; कधीतरी करुन सोडून देण्याची नाही हे स्पष्टपुढे वाचा »»»

‘अहंकाराच्या’ धुंदीत ‘जगण्याच्या’ वाटेवरुन चालताना ‘सुखदुःखाचे’ घाट उतरून मी जेव्हां ‘सन्मार्गावरुन’ आलो  तेव्हा ‘ग्रंथांच्या’ झाड़ातुन वाळलेल्या रसांचे दोन ओघळ पाहिले मी,  शेवटी पाने म्हणाली ‘शांतिरस’पुढे वाचा »»»

साहेब ! कुरिअर आहे. नोकराने हातात कुरिअरचे लहान खोके दिले, त्याला रिसीट सही करून दिली. कोणाचे आहे रे कुरिअर, अंजली माझ्या पत्नीने हॉल मध्ये येतपुढे वाचा »»»