बोधकथा कोर्टात न्यायाधिशाने  एका मुलीला सांगीतले तु सासरी नांदायला जा, त्यावर उत्तर देताना मुलगी म्हटली साहेब एखाद्याला कारल्याची भाजी जर आवडत नसेल तर ती कापुढे वाचा »»»

ॐ साई राम आजकल आपल्या श्री सद्गुरू साईनाथ महाराजांच्या पदयात्रा पालखीत व इतर सद्गुरूंच्याही पालखीत व मंदिरात चिलीम पिण्याचे प्रमाण खूपच वाढत चालले आहे. आजपुढे वाचा »»»

एके दिवशी एका शेतकऱ्याचा घोडा शेतातल्या कोरड्या विहिरीत पडला, जखमी झाल्यामुळे तो मोठ्याने ओरडत होता.लोकं जमा झाले शेतकरी धावत आला त्याने बराच विचार केला फारपुढे वाचा »»»