बोधकथा कोर्टात न्यायाधिशाने  एका मुलीला सांगीतले तु सासरी नांदायला जा, त्यावर उत्तर देताना मुलगी म्हटली साहेब एखाद्याला कारल्याची भाजी जर आवडत नसेल तर ती कापुढे वाचा »»»

तो तिला म्हणाला “डोळ्यात तुझ्या पाहू दे” ती म्हणाली “पोळी करपेल थांब जरा राहू दे” तो म्हणाला “काय बिघडेल स्वयंपाक नाही केला तर?” ती म्हणालीपुढे वाचा »»»