तो तिला म्हणाला “डोळ्यात तुझ्या पाहू दे” ती म्हणाली “पोळी करपेल थांब जरा राहू दे” तो म्हणाला “काय बिघडेल स्वयंपाक नाही केला तर?” ती म्हणालीपुढे वाचा »»»