आई माझी वाघावर बैसली गं वाघावर बैसली | आई तू अष्टभुजा खरी गं | आई तुझ्या हाती शस्त्रे किती गं | त्याने तू दुष्टांचा नाशपुढे वाचा »»»