बोधकथा कोर्टात न्यायाधिशाने  एका मुलीला सांगीतले तु सासरी नांदायला जा, त्यावर उत्तर देताना मुलगी म्हटली साहेब एखाद्याला कारल्याची भाजी जर आवडत नसेल तर ती कापुढे वाचा »»»

*कुणाला आपला कंटाळा येईल*  *इतकं जवळ जाऊ नये .* *चांगुलपणाचे ओझे वाटेल* *इतके चांगले वागू नये .* *कुणाला गरज नसेल आपली* *तिथे रेंगाळत राहू नये.*पुढे वाचा »»»

साहेब ! कुरिअर आहे. नोकराने हातात कुरिअरचे लहान खोके दिले, त्याला रिसीट सही करून दिली. कोणाचे आहे रे कुरिअर, अंजली माझ्या पत्नीने हॉल मध्ये येतपुढे वाचा »»»