रोजची कितीही धावपळ असेल, श्रम असतील तरी व्यायामासाठी वेगळा वेळ द्यायलाच हवा. व्यायाम ही कायम करायची गोष्ट आहे; कधीतरी करुन सोडून देण्याची नाही हे स्पष्टपुढे वाचा »»»

प्रेम बीम म्हणजे काय फक्त मोठाल्या गिफ्ट्स बिफ्ट्स देणं नसतं… त्याच्या शर्टाचं तुटलेलं बटण शिवणं म्हणजे सुद्धा प्रेमच असतं…. तीच्या सोबत बसून मटार सोलणं म्हणजेपुढे वाचा »»»

‘अहंकाराच्या’ धुंदीत ‘जगण्याच्या’ वाटेवरुन चालताना ‘सुखदुःखाचे’ घाट उतरून मी जेव्हां ‘सन्मार्गावरुन’ आलो  तेव्हा ‘ग्रंथांच्या’ झाड़ातुन वाळलेल्या रसांचे दोन ओघळ पाहिले मी,  शेवटी पाने म्हणाली ‘शांतिरस’पुढे वाचा »»»