MATURITY प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्ही जगाला बदलण्याचा नाद सोडून देता, आणि स्वतःच्या बदलासाठी स्वतःच्या प्रत्येक कृतीचे निरीक्षण-परीक्षण करता. प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हीं लोकांना,पुढे वाचा »»»

एके दिवशी एका शेतकऱ्याचा घोडा शेतातल्या कोरड्या विहिरीत पडला, जखमी झाल्यामुळे तो मोठ्याने ओरडत होता.लोकं जमा झाले शेतकरी धावत आला त्याने बराच विचार केला फारपुढे वाचा »»»

स्वभावाला औषध असतं, पण ते रोज घ्यायच असतं..॥👏 अधिरातला ‘अ’ सोडून, थोडं धिरानं घ्यायच असतं ॥👏 संतापातला ‘ताप’ सोडून, मनाला संत करायच असतं ॥👏 मनातलापुढे वाचा »»»