ज्या घरांत ग्रंथ नाहीत., त्या घरांत शांत नाही. ज्या घरांत पूजा नाही, त्या घरांत मजा नाही. ज्या घरांत ध्यान नाही, त्या घरांत ज्ञान नाही. ज्यापुढे वाचा »»»

एका देवळाच्या मागे एक दलदलयुक्त तळे असते. त्यात खूप सुंदर कमळे उमललेली असतात. त्या कमळान्मुळे परिसर खूप सुंदर दिसत असतो. येणारा जाणारा प्रत्येक जण कमळांचीपुढे वाचा »»»

सर्व ATM धारकासाठी महत्वाची सूचना —— आशीष एका खासगी कंपनीत मॅनेजर आहेत. आशीष एटीएममधून 10 हजार रुपये काढण्यासाठी गेले. त्यांनी कार्ड स्वॅप करून पिन टाकलापुढे वाचा »»»