एक छोटा मुलगा रणरणत्या उन्हात फुलांचे गजरे विकत होता. ऊन खूप होते. तो मुलगा घामाघूम झाला होता. त्याचे अनवाणी पाय भाजत होते. सारखा तो पायपुढे वाचा »»»

🌸 सदाफुली सांगते रुसुन रुसुन रहायच नसत हसून हसून जगायच असत. 🍁 रातराणी सांगते अंधाराला घाबरायच नसत काळोखात ही फुलायच असत. 🌹 गुलाब सांगतो येतापुढे वाचा »»»