शब्द

घासावा शब्द |
तासावा शब्द |
तोलावा शब्द |
………..बोलण्या पूर्वी ||

शब्द हेचि कातर |
शब्द सुईदोरा |
बेतावेत शब्द |
………….शास्त्राधारे ||

बोलावे मोजके |
नेमके ,खमंग ,खमके |
ठेवावे भान |
……. देश ,काळ ,पात्राचे ||

बोलावे बरे |
बोलावे खरे |
कोणाच्याही मनावर |
……………पाडू नये चरे ||

कोणाचेही वर्म |
व्यंग आणि बिंग |
जातपात धर्म |
…………..काढूच नये ||

थोडक्यात समजणे |
थोडक्यात समजावणे |
मुद्देसुद बोलणे |
…….हीच संवाद कला||

शब्दांमध्ये झळकावी |
ज्ञान ,कर्म ,भक्ती |
स्वानुभवातून जन्मावा | ……………..प्रत्येक शब्द ||

शब्दां मुळे दंगल |
शब्दां मुळे मंगल |
शब्दांचे हे जंगल |
…………..जागृत राहावं ||

जीभेवरी ताबा |
सर्वासुखदाता |
पाणी ,वाणी ,नाणी |
…………नासू नये….

Leave a Reply