वेळ

” वेळ ” फार हळू येते जेव्हा आपण तीची उत्कंठेने वाट पहात असतो.।।
” वेळ ” खुप लवकर निघुन जाते जेव्हा आपल्याला उशीर होतो.।।
” वेळ ” अगदीच कमी असतो जेव्हा आपण खुप आनंदी असतो.।।
” वेळ ” जाता जात नाही जेव्हा आपल्याला वेदना होत असतात.।।
प्रत्येक वेळी ” वेळ ” आपल्या सोई प्रमाणे येत नाही,
म्हणून वेळोवेळी आनंदी रहा.।।

Leave a Reply