मराठी महिन्यांचे गीत

चैत्र नेसतो सतरा साड्या
वैशाख ओढतो व-हाडाच्या गाड्या
ज्येष्ठ बसतो पेरित शेती
आषाढ धरतो छत्री वरती
श्रावण लोळे गवतावरती
भाद्रपद गातो गणेश महती
आश्विन कापतो आडवे भात
कार्तिक बसतो दिवाळी खात
मार्गशीर्ष घालतो शेकोटीत लाकडे
पौषाच्या अंगात उबदार कपडे
माघ करतो झाडी गोळा
फाल्गुन फिरतो जत्रा सोळा
वर्षाचे महिने असतात बारा
प्रत्येकाची न्यारीच त-हा।।

Leave a Reply