प्रेम

कोणी म्हणतं seven days and six nights चं package म्हणजे प्रेम…???
मी म्हणते चांदणी रात्र,
एक झोपाळा, आणि
हातात तिचा हात म्हणजे प्रेम !

कोणी म्हणतं पॅरीसच्या
संध्याकाळची रोषणाई म्हणजे प्रेम….
मी म्हणते तिला अचानक
भेट दिली की,
तिच्या डोळ्यातली ती
चमक म्हणजे प्रेम!

कोणी म्हणतं काश्मीरच्या बागेत एकत्र फिरणं म्हणजे प्रेम….??
मी म्हणते न सांगता एखादा गजरा तिच्या डोक्यात माळणं म्हणजे प्रेम !

कोणी म्हणतं फॅन्सी आणि स्टाईलिश कपडे घालून नवऱ्याबरोबर फिरणं म्हणजे प्रेम…. ?
मी म्हणते सणाच्या दिवशी नटलेल्या तिच्याकडे डोळे भरून पहाणं म्हणजे प्रेम!

कोणी म्हणतं तिला गुलाबाचा गुच्छ देणं म्हणजे प्रेम…. ???
मी म्हणते सगळ्यां देखत
एक क्षण चोरून तिला “छान दिसतेस”
असं म्हणणं आणि
ते ऐकून तिचा चेहरा
गुलाबी होणं म्हणजे प्रेम !

कोणी म्हणतं तिच्या सुंदरतेवर कविता करणं म्हणजे प्रेम….???
मी म्हणते ती माहेरी असताना
प्रत्येक कवितेत तिला पाहणं
म्हणजे प्रेम !

कोणी म्हणतं लाजेचा पडदा काढून एकामेकांना जाणून घेणं म्हणजे प्रेम….???
मी म्हणते लग्नाच्या
२५ वर्षानंतर सुद्धा
उखाणा घेताना लाजणं
म्हणजे प्रेम !

Leave a Reply