पोटी एक मुलगी जरूर असावी

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
तीच्या जन्मावर आनंदाने बर्फी वाटण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
बेटी धनाची पेटी, असे बाबाला गर्वाने म्हणण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
प्रेमाने पहिला शब्द, बा ss बा म्हणण्यासाठी ..

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
इवल्याश्या पायात पैंजण घालून, छूम छूम घरात धावण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
छानसा फ्रॉक घालून ,परी भासण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
बाबा माझा सुपरमॅन , असं म्हणण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
थोडी कच्ची थोडी पक्की पोळी करून,बाबाला घास भरवण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
रोज संध्याकाळी, दमलास का रे बाबा आज असं म्हणण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
लाडे लाडे बाबावर लटकेच रुसण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
लगेच राग सोडून, बाबाला मिठी मारण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
बाबाचे अश्रू हळूच पुसण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
रडू नको ना बाबा म्हणण्या साठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
मुलगी असून आईची माया देण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
शाळेत सोडायला तूच ये , असं बाबा जवळ हट्ट धरण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
आई पेक्षा मला बाबा आवडतो, असं म्हणण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
उमेदीने तिचा मुद्दा ,बाबाला पटवून देण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
आई चिडल्यावर, बाबाच्या मागे लपण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
बाबाला कन्या दानाचे सुख देण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
सासुराला जातांना, बाबाच्या खांद्यावर डोकं ठेवून रडण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
पाडवा सणाला ,बाबाला भारी साडी मागण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
बाबाला बरं नाही, म्हंटल्यावर धावत माहेरा येण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
बाबाचे, बाबा म्हणून जगणे सार्थक करण्यासाठी …

पोटी एक मुलगी जरूर असावी…
बाबा गेल्यावर, सगळ्यात जास्त शोक करण्यासाठी …

Leave a Reply