देश बदलत आहे……

पुर्वी लोक घराच्या दारावर एक माणूस ठेवायचे,
कारण कुणी कुत्रं घरात घुसू नये!
आजकाल घराच्या दारावर कुत्रं उभं ठेवतात, कारण
कुणी माणूस घरात येऊ नये!
————————–
पुवीॅ माणूस जेवण घरी
करीत होता. आणि शौचालयास बाहेर जायचा,
आता जेवण बाहेर करतात
आणि शौचालयास घरात येतात! _________
पुवीॅ लग्नात घरच्या स्रिया जेवण बनवायच्या.
आणि नाचणार्‍या बाहेरून यायच्या. आता जेवण बनवणाऱ्या बाहेरून येतात. आणि घरातल्या स्रिया नाचतात!
_________
पुवीॅ माणूस सायकल चालवायचा तो गरीब समजला जायचा.
आता माणूस कारने
जिममध्ये जातो अन् सायकल
चालवतो !
————————–
पुर्वी माणुस चुलीवर स्वैपाक करायचा मग LPG वर स्वैपाक करायला लागला.
आता चुलीवरच जेवण खायला ढाबा शोधायला जातो !
————————–
पुर्वी वायरीच्या फोनने लांबची माणसे ही जोडली जायची.
आता बिनवायरीच्या मोबाईलने जवळच्या नात्याचे दोर ही कच्चे केलेत!
————————–
पुर्वी माणसं कशी स्मार्ट होती,
आताची माणसं दुर्मिळ अन् हातातले फोन स्मार्ट झालेत!

Leave a Reply