काळजाचा तुकडा

लाडात वाढलेली लेक
मांडवात उभी पाहुन
हसर्या चेहर्यानं बाप
मुसमुसत होता राहुन राहुन // धृ//
कोपर्यात उभा बाप
अक्षता टाकत होता
घाम पुसायच्या निमित्ताने
डोळे पुसत होता //१//
काळजाच्या तुकड्याला पाहुन
आतुन तुटत होता
” पोरीचं चांगलं झालं ”
हसुन म्हणत होता //२//
अश्रुंचा बांध त्यानं
अडवुन धरला होता
डोळयासमोरुन लेकिचा चेहरा
दुर होत नव्हता //३//
लग्न लागल्यावर सारेच
टाळ्या वाजवत होते
एक तोच मात्र
आसवांमध्ये भिजत होता //४//
लहानमोठ्यांना तो
हात जोडत होत
” लेकिला जीव लावा माझ्या ”
डोळे भरून सांगत होता //५//
सायंकाळी सारे पाहुणे
खिचडीभात खात होते
बापाचा हात न वाजणार्या
फोनकडे जात होता //६//
लेकिचा फोन येताच
” मिरची तिखट आहे ” म्हणत
तांब्यानं पाणी पित होता अन डोळयातलं आसव मागं सारत होता….
सुगी संपल्यावर पाखरांसारखा
एकेक पाहुणा परतत होता
शेवटच्या पाहुण्याला पोहचवुन
” मला भुक नाही “असं
बाप म्हणत होता //७//
बेडरूममधील लेकीचं कपाट
हळुच बाप उघडत होता
तिने ठेवलेल्या कपड्यांवरून
थरथरता हात फिरवत होता //८//
तिथच बेडवर बसुन
ओंजळीत तोंड धरून बाप
आवाज न करणार्या
धबधब्यासारखा फुटत होता//९//
मांजरीच्या पावलांनी पाठोपाठ आलेली मनकवडी बायको
” आई ” होत होती
वय वाढलेल्या सशाला
छातीशी घट्ट धरून
काळजाच्या तुकड्याला आठवुन
आसवांमध्ये भिजत होती.. //१०//

Leave a Reply