कारण तु घरीच असते

अग ऐकलंस का…….?
आज बंटीची बस येणार नाहीए.
मला वेळ नाही.
त्याला शाळेतुन तुच आण.
कारण तु घरीच असते…..

आग माझ चार्जर सापडत नाही,
battery low आहे,
तुझा फोन नंतर लाव.
तुझा चार्जर मला दे.
कारण तु घरीच असते……

आज मला लवकर office ला जायचे आहे ,
आधी पेपर मला दे.
तु नंतर कधीही वाच.
कारण तु घरीच असते…..

उद्या माझा boss येणार आहे.
पिंकीची exam आहे .
तिचा अभ्यास तुच घे.
कारण तु घरीच असते……

दोन/तीन दिवस खुप busy आहे .
Month end आहे.
आई – बाबांचे औषधे तुच आण.
कारण तु घरीच असते ….

बंटी-पिंकीची अंघोळ,
त्याचा डबा, माझा नाश्ता,
तयारी आधी करत जा.
तुझी घाई मधेच कशाला?
कारण तु घरीच असते …..

office मधे work load आहे.
मुलांच्या parents meeting ला
मला जमणार नाही.
तुच attend कर.
कारण तु घरीच असते ….

ए आई, remote दे.
मला TV बघायचा आहे.
नंतर मला class आहे.
तु नंतर बघ ना तुझी serial repeat.
कारण तु घरीच असते …..

आज colleague बरोबर
बाहेर जातोए जेवायला.
मुलांना तुच garden मध्ये नेउन आण.
कारण तु घरीच असते …..

पुण्याचे मामा-मामी येताएत लग्नाला.
मी तर office मधे असतो
पण त्यांना म्हटलं उतरा आमच्या कडे.
कारण तु घरीच असते ….

मुले शाळेतुन आल्यावर आज पावभाजी कर.
पिंकीचा वाढदिवस आहे न!
आराम तर रात्री ही होईल.
जमलस तर cake पण कर.
कारण तु घरीच असते …..

अग ऐकलस का ?
खुप दमुन आलोय.
एक कडक चहा दे आणि
जेवायलाही लवकरच वाढ.
होईल न स्वयंपाक पटकन ?
कारण तु घरीच तर असते…..

घराबाहेर पडणाऱ्यांची
प्रत्येक गोष्ट प्रथम महत्त्वाची.
‘ति’च्या प्रत्येक इच्छेला,
प्रत्येक आवडीनिवडीला दुय्यम स्थान !!
कारण ‘ती’ घरीच असते.

खरंच का एवढ सोप्प आहे ?
घरी राहण ??????

१ प्रतिक्रिया

  1. ही कोणाची कविता आहे?

Leave a Reply