एक तरी मुलगी असावी

एक तरी मुलगी असावी
उमलताना बघावी
नाजूक नखरे करताना
न्याहाळायला मिळावी

एक तरी मुलगी असावी
साजिरी गोजिरी दिसावी
नाना मागण्या पुरवताना
तारांबळ माझी उडावी

एक तरी मुलगी असावी
मैचींग करताना बघावी
नटता नटता आईला तिने
नात्यातली गंमत शिकवावी

 एक तरी मुलगी असावी
जवळ येऊन बसावी
मनातली गुपितं तिने
हळूच कानात सांगावी

एक तरी मुलगी असावी
गालातल्या गालात हसावी
कधीतरी भावनेच्या भरात गळ्यात मिठी मारावी……!
एक तरी मुलगी असावी

Leave a Reply