Sticky

शब्द हा शब्दच आहे दोन अक्षरी ‌‍‌‌‌। म्हटलेच आहेच थोरा – मोठ्यांनी, मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, या शब्दांतच दडलय सर्व काही । शब्द उतरवण्यासपुढे वाचा »»»

काहीच बोलता न येणारी बाळंबोलायला शिकतातबोलायला शिकवलेल्या आईलाकधी कधी खूप खूप बोलतात मान्य आहे पहिला संघर्षआईशीच असतोबोलताना , तिच्या भावनांचा अर्थसमजून का घ्यायचा नसतो ?पुढे वाचा »»»

परस्परांकडुन अपेक्षांचे ओझे नसलेले एकमेव नाते म्हणजे आजी-आजोबा आणि नातवंड. बोनस म्हणून पदरात पडलेल्या या अनोख्या व निर्व्याज प्रेमाच्या नात्यासंबंधी सर्व भाषांच्या साहित्यात उल्लेख आढळतोपुढे वाचा »»»

आज कचरा गाडी आली तेव्हा अगदी गेटजवळ थांबली, एरवी गेट पासुन रोडपर्यंत येवुन कचरा टाके पर्यंत न थांबता पुढे निघून जाणारा बेडर ड्राइवर आणि मागुनपुढे वाचा »»»